Jak żyć bez komputera?

W związku z rozwojem technologiiniemalmomentalniezostaliśmyświadkaminiezwykłego przełomu. Wczorajużywaliśmy maszyn do pisania, a drugiego dnia obsługiwaliśmy komputery.

Przede wszystkimwdrożenie było długie i niełatwe, szczególniew miejscach, w którychkonieczne było właściweszkoleniezespołu. Dużosprawniej z nowymi technologiamioswoiło się nasze pokolenie, przyswajające komputery PC i wszystkienowości z ciekawością.

Komputery (szczegóły tu: http://nano-comp.pl/pl/c/DELL/20) i dyskietkiZapewnewieleludzidobrze pamiętaswój pierwszy kontakt z komputerem. Czarno-białymonitor, dziwnysystem i lęk, że wciśnięciezłegoprzyciskudoprowadzi do zniszczeniakosztownegokomputera – . Nie było pendrive’ów ani płyt,więcużywanodyskietek z taśmy magnetycznej. W dodatkurządził MS-DOS, dlategoodpaleniejakiegoś programugraniczyło z niemożliwością. Zresztą, gdyza sprawądobrego humoru rodziców można się uruchomićulubioną grę, to myszkarównieżbyła problematyczna. To przecież klawiatura była najważniejszymsprzętem.

Dobre oprogramowanieW czasie gdypojawiły się komputery (wizytówka Sklep Pcforce kliknij

Bezpieczeństwo w sieciWejście do normalnego życia komputerów doprowadziło do tego, że najnowsze dokumentyotrzymałypostać cyfrową. Pojawiła się zatem możliwośćnowszego niż do tej pory ich zabezpieczania. Wykształciła sięekipainformatyków,która zajęła się administrowaniem sieci, przez którą wędrują informację. Wprowadzono nowe zjawiska. Specjalne serwery intel, możliwość aktualizacji systemu i zbudowanie backup’u. Czy ktoś wpadł na to, że komputery zdominują człowieka tak szybko?