pracownicy

pracownicy

Możliwości dla rozglądających się osób do pracy

Poszukujących propozycji pracy jest wielu. Jeśli wyszukujący pracy nie posiada sprecyzowanych zarysów zawodowych i nie wie co może robić osoba z danym wykształceniem i zdolnościami, należałoby rozpocząć wyszukiwanie pracy od odwiedzenia doradcy zawodowego, albo biura karier.
Przeważająca większość pracodawców przedłożyła już dzisiejsze media ponad tradycyjne.

Continue reading “Możliwości dla rozglądających się osób do pracy” »

W jaki sposób firmy mogą dbać o odpowiedni rozwój, na co będą się przy tym przydawać różne normy ISO i szkolenia

Duże firmy żeby rozwijać się odpowiednio i być w zgodzie z obowiązującymi przepisami muszą wdrożyć u siebie dużo rozmaitych procedur. W części przypadków będzie to wynikało z podstaw prawnych – przykładowo sprawy wiążące się z zasadami BHP czy ochroną przyrody są bardzo ważne i ich lekceważenie może się zakończyć sporymi problemami. A czasami zwyczajnie sama firma chce przeprowadzić u siebie zmiany, które unormują wiele obszarów i poprawią wydajność lub zasady organizacji. W tych wymienionych przed chwilą kwestiach coraz popularniejsze są najróżniejsze systemy zarządzania jakością ISO.

Continue reading “W jaki sposób firmy mogą dbać o odpowiedni rozwój, na co będą się przy tym przydawać różne normy ISO i szkolenia” »