Laboratorium

Tak, więc dla większości maluchów laboratorium to najlepszy z możliwych światów. Kiedy dziecko widzi suszarki do próbek, mnogość kolb szklanych, kolorowe ciecze i wiele innych rzeczy, że aż może zachwycić się na zawsze. Każde dziecko jest ciekawskie, więc wizyta w laboratorium na sto procent będzie ciekawym doświadczeniem.

Continue reading “Laboratorium” »