Licea dla dorosłych – idealny sposób na to, żeby pogodzić naukę z pracą.

przez | 9 lipca 2021
Stara maksyma głosi, że człowiek uczy się przez całe życie. Codziennie zdobywamy nową wiedzę, kolejne doświadczenia. W trakcie pracy lub zabawy poszerzamy swe kompetencje, wyciągamy wnioski z porażek i zwycięstw.
Czemu? Bo zależy nam na tym, by lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy.

liceum uzupełniające dla dorosłych

Autor: Simon Cunningham
Źródło: http://www.flickr.com
książka

Autor: Christopher Michel
Źródło: http://www.flickr.com

Przywołane wyżej powiedzenie dowodzi jeszcze jednego – nigdy nie jest za poóźno, żeby coś zmienić. Zapewwne właśnie dlatego licea dla dorosłych we Wrocławiu (zaktualizowany post na blogu) mogą poszczycić się tak dużą popularnością. „Perła” regionu dolnośląskiego, podobnie jak wiele innych Miast Polski, dysponuje niezwykle bogatą „bazą” szkół, przyjmujących pełnoletnich słuchaczy. Doświaczona kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom kształcenia swych podopiecznych. nauczyciele są praktykami, którzy umieją fantastycznie przekazać zdobytą wiedzę a także „zarazać” pasją. Wspierają uczniów, mobilizują do pracy. Sami także uczestniczą w wielorakich konferencjach licea dla dorosłych we Wrocławiu po to, ażeby stale się doskonalić.

Należy zaznaczyć, że absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej którzy chcą dalej poszerzać swoje kompetencje (zdać maturę i zapisać się na studia) mogą zdecydować się na liceum uzupełniające dla dorosłych. Nauka w takiej placówce trwa tylko 4 semestry i zwykle przebiega w trybie weekendowym czy wieczorowym.