W drodze ku perfekcji kadr finansowych

przez | 9 lipca 2021
Sytuacja w sektorze bankowym przekształca się dosłownie z dnia na dzień. Imponujący rozwój nowych technologii informatycznych, zalew rozwiązań o zakresie regulacyjnym czy też wyzwania o zakresie makroekonomicznym – wszystkie te zjawiska w dobitny sposób potwierdzają jedną prawdę: aby nadążyć za faktycznością, bankowiec musi się kształcić ustawicznie.W jakim stopniu te wymogi oświatowe pracobiorców zaspokajają same banki? Wskazówką w tymże obszarze może być choćby benchmark budżetów szkoleniowych w polskim sektorze bankowym, który już od dziesięciu lat prowadzi ZBP Wrocław. Zobacz warsztaty we Wrocławiu.

Wykształcenie bankowców to nie wyłącznie samo nauczanie, lecz również wymiana praktyk.

nauka - fotka

Autor: Marcin Polak
Źródło: http://www.flickr.com

Ta forma kształcenia dotyczy wyższej a także średniej kadry bankowej – i posiada charakter w znacznej części odformalizowany. Przy ZBP pracuje paręnaście różnych komisji, rad, grup roboczych. Owe działania posiadają niesłychany walor edukacyjny. Tam spotykają się z reguły agenci średniej kadry kierowniczej – a zatem osoby zainteresowane daną dyscypliną, tam się omawia najświeższe przepisy, wypracowuje się wspólne interpretacje, bankowcy wymieniają się sądami – do czego dotarli, jakie posiadają wspólne zapatrywania, jakie wyrobili rekomendacje. Wszyscy nauczają się te ambarasy przenikać, wyrobić sobie spojrzenie na rozmaite atrybuty konsultowanych spraw. Ponad 1500 bankowców z różnych banków bierze udział w tych wszelkich gremiach.

Przedsięwzięciem o zbliżonym charakterze jest Forum Szkoleniowe Związku Banków Polskich. Jest to jeden ze stałych składników kooperacji z bankami, jakie pragną się spotkać raz w roku, ażeby pogadać o rozmaitych kłopotach, tyczących się kwalifikacji zawodowych. W tym roku dysputowaliśmy o podnoszeniu kwalifikacji kierowników – pod tym hasłem rozumiejąc nie wyłącznie prezesa departamentu, ale również szefa małego zespołu.

Pojawiło się mnóstwo rozmaitych, ciekawych projektów, zaprosiliśmy kilka organizacji, które zaprezentowały własne podejście do kwestii kwalifikacji menedżerów i zademonstrowały własne warsztaty.

Jeśli chodzi o średnią kadrę bankową, modny okazał się tzw. kurs kasjera walutowo złotowego. Banki bardzo często wysyłają swych pracowników na tego rodzaju szkolenia.